Tillbehör

Korrekt och nödvändig utrustning är alltid oerhört viktigt. Oavsett om du sysslar med klottersanering, tvättar fasader eller andra specialrengöringar. Risken att föroreningarna eller de produkter ni använder för att sanera dessa ger bestående skador är stor – på exponerad hud eller kroppsdelar i allmänhet, händer och ögon i synnerhet. 

För att uppnå bästa möjliga saneringsresultat så krävs effektiva produkter. Därför innehåller vårt sortiment även den skyddsutrustning som krävs vid saneringsjobb. Skydd väljs efter den produkt som ska användas. Typ av gummi, längd på kemhandske, rätt skyddsglasögon och ögondusch vid olycka – alla är viktiga delar för att säkerställa er säkerhet under arbete.

Så hur hittar ni rätt skyddsutrustning till ert saneringsarbete utifrån de produkter som ska användas? Kort sammanfattning om skyddsutrustning finns i respektive produktblad. För ytterligare information om utrustning samt första hjälpen se respektive säkerhetsdatablad.

Bästa möjliga saneringsresultat kräver inte bara effektiva produkter, utan även och kunskap om hur arbetet skall utföras och där kan vi bistå med både produkter och kunskap. Här hittar du alla våra verktyg så som borstar, svampar, lågtryckssprutor m.m.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.