Kvalitet & Miljö

En central del av MPE International

MPE International Kvalitetspolicy

Kvalité är en naturlig del i våra affärer och värderingar.

MPE International arbetar för att kvalitetssäkra samtliga led i vår verksamhet.

Detta sker genom ett ständigt förbättrat kvalitetsarbete där: 

•  Långsiktiga kundrelationer är ett viktigt mål
•  Vår ambition är att kunderna ska se oss som den mest kompetenta problemlösaren
•  Vi strävar efter ständiga förbättringar med kundernas önskemål som rättesnöre
•  Vi utbildar kunderna för att minska risken för handhavandefel

MPE International Miljöpolicy

MPE International ska arbeta för miljöhänsyn och ett integrerat synsätt avseende säkerhet, hälsa och miljö.

För att åstadkomma positiva förändringar är små vardagliga miljöåtgärder minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. 

Produkter anpassade för miljön MPE International ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna, inom de områden där våra produkter efterfrågas.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.