Miljö och hållbarhet

🌱 Miljömärkta produkter

🚛 Gröna leveranser

♻️ Återvunnen förpackning

MPEs miljöarbete

På MPE är vi engagerade i att minska vår påverkan på miljön och främja en hållbar framtid. Vi är stolta över att erbjuda miljömärkta produkter och arbeta med en rad åtgärder för att främja en grönare värld. 

Vår målsättning är att erbjuda högkvalitativa produkter som inte bara möter dina behov utan också är hållbara och miljövänliga. Vi hoppas att du kommer att bli inspirerad av vårt miljöarbete och att du också kommer att delta i ansträngningarna för att bevara vår planet.

Tack för att du är en del av vårt engagemang för en mer hållbar framtid.

Här är några av de sätt vi är involverade i att bevara vår planet:


🌱 Miljömärkta produkter

Vi erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta produkter för att möta våra kunders behov. Dessa produkter har genomgått tuffa bedömningar och uppfyller höga miljöstandarder. Genom att välja våra miljömärkta alternativ kan du vara säker på att du gör ett medvetet val för miljön. Produkterna är märkta med bland annat Bra Miljöval och Svanen. För att underlätta för er har vi samlat dessa under vår produktserie GreenLine.

♻️ Återvunnet Förpackningsmaterial

Vi strävar efter att minimera vårt avtryck genom att använda förpackningar som är tillverkade av återvunnet material. Detta bidrar till att minska avfall och främja en cirkulär ekonomi. I detta arbete har vi även gått från 5 till 10L, vilket resulterat i mindre användande av kartonger.

🚛 Gröna Leveranser

För att ytterligare minska vårt koldioxidutsläpp och vår påverkan på miljön skicka vi våra produkter med gröna leveranser och fossilfria transporter inom Sverige.

📗 Miljöriktiga användartips

På vår webbplats hittar du också användbara tips om hur du kan använda våra produkter på det mest miljöriktiga sättet. Vi tror på att dela kunskap om bästa praxis för att hjälpa våra kunder att minimera sin påverkan på miljön när de använder våra kemikalier för bland annat klottersanering, fasadrengöring och specialrengöringar. Du hittar några av dessa guider nedan.

Har du tomemballage att återvinna? Läs mer här!


Produkt- och metodutveckling

MPE bedriver ständigt produkt- och metodutveckling. Med utgångspunkterna miljö, arbetsmiljö, substitutionsprincipen, effektivitet samt nya klotterfärger. Produktutveckling sker tillsammans med både råvaruleverantörer och utifrån kundönskemål.

MPE arbetar enligt substitutionstrappan vid produktutveckling:

1. Identifiera oönskade ämnen 
2. Inventera möjliga alternativ
3. Bedöm val av alternativa lösningar, som ej påverkar produktens effektivitet
4. Utveckla och utvärdera nya alternativ för produkter
5. Implementera nya alternativ
6. Dokumentera - säkerhetsdatablad, produktinformation och testrapporter
7. Informera marknaden om nya alternativ 

Substitutionstrappan:

MPE International Kvalitetspolicy

Kvalité är en naturlig del i våra affärer och värderingar.
MPE International arbetar för att kvalitetssäkra samtliga led i vår verksamhet.

Detta sker genom ett ständigt förbättrat kvalitetsarbete där:
•  Långsiktiga kundrelationer är ett viktigt mål
•  Vår ambition är att kunderna ska se oss som den mest kompetenta problemlösaren
•  Vi strävar efter ständiga förbättringar med kundernas önskemål som rättesnöre
•  Vi utbildar kunderna för att minska risken för handhavandefel

MPE International Hållbarhetspolicy

Företagens hållbarhet börjar med ett företags värdesystem och ett principbaserat förhållningssätt till att göra affärer. Detta innebär att verka på ett sätt som åtminstone uppfyller grundläggande ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Ansvarsfulla företag tillämpar samma värderingar och principer var de än är närvarande och vet att god praxis på ett område inte uppväger skada på ett annat. Genom att införliva de tio principerna i FN:s Global Compact i strategier, policyer och procedurer, och etablera en integritetskultur, upprätthåller företag inte bara sitt grundläggande ansvar gentemot människor och planet, utan skapar också förutsättningar för långsiktig framgång.

MPE International ser hållbarhet som en kollektivt delad plikt och har fastställt tydliga åtaganden och mål för att säkerställa långsiktig framgång och bidrag till ett hållbart samhälle.

Läs hela vår hållbarhetspolicy här.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.