Kvalitet & Miljö


En central del av MPE International

MPE International Kvalitetspolicy

Kvalité är en naturlig del i våra affärer och värderingar.
MPE International arbetar för att kvalitetssäkra samtliga led i vår verksamhet.

Detta sker genom ett ständigt förbättrat kvalitetsarbete där:
•  Långsiktiga kundrelationer är ett viktigt mål
•  Vår ambition är att kunderna ska se oss som den mest kompetenta problemlösaren
•  Vi strävar efter ständiga förbättringar med kundernas önskemål som rättesnöre
•  Vi utbildar kunderna för att minska risken för handhavandefel

MPE International Miljöpolicy

MPE International ska arbeta för miljöhänsyn och ett integrerat synsätt avseende säkerhet, hälsa och miljö.

För att åstadkomma positiva förändringar är små vardagliga miljöåtgärder minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Produkter anpassade för miljön MPE International ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna, inom de områden där våra produkter efterfrågas. 

Produkt- och metodutveckling

MPE bedriver ständigt produkt- och metodutveckling. Med utgångspunkterna miljö, arbetsmiljö, substitutionsprincipen, effektivitet samt nya klotterfärger. Produktutveckling sker tillsammans med både råvaruleverantörer och utifrån kundönskemål.

MPE arbetar enligt substitutionstrappan vid produktutveckling:

1. Identifiera oönskade ämnen 
2. Inventera möjliga alternativ
3. Bedöm val av alternativa lösningar, som ej påverkar produktens effektivitet
4. Utveckla och utvärdera nya alternativ för produkter
5. Implementera nya alternativ
6. Dokumentera - säkerhetsdatablad, produktinformation och testrapporter
7. Informera marknaden om nya alternativ 


   

Miljö

Dokumentation och testrapporter MPE International AB utför dokumentation och godkännande genom bl.a.

  • Svanen

  • Bra Miljöval

  • Trafikverket

  • Sunda Hus

  • Byggvarubedömningen 

  • BASTA

Transporter

SKICKA GRÖNT är ett grönt tillval du som kund kan göra, för att öka omställningstakten till klimatsmarta transporter.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.