admin

Tåg - hållbar rengöring och klottersanering

Att ställa om till mer hållbar rengöring och sanering kan kännas som ett stort projekt, men med små ändringar i arbetssätt och produktval är målet närmare än man kan tro!

 

Att välja rätt produkt och teknik

En produkt märkt med tex Svanen eller Bra Miljöval är en bra indikation att en produkt har mindre miljöpåverkan än de utan märkning. Men att välja rätt produkt för rätt jobb minskar också påverkar:

Klotterborttagning
Större målningar – Välj en förtjockad produkt, det ger längre kontakttid och du behöver därför använda en mindre mängd kem. Att bearbeta klottret innan avspolning, minskar även mängden vatten som behövs. För att enkelt kunna samla upp färgrester och kem är även en absorberingsmatta ett enkelt och bra knep.
Produkttips: OFF Graffiti Remover Eco Gel och absorberingsmatta

Mindre tags – Att använda klotterborttagare på sprayflaska eller wipes gör det enkelt att precisera var produkten appliceras, utan att förbruka mer produkt än nödvändigt.
Produkttips: OFF Graffiti Remover Eco och OFF Graffiti Wipes

Klotterskydda
Att skydda golv och inredning innebär att eventuell sanering kräver mindre mängd klotterborttagare, om borttagare krävs alls. Att klotter hamnar på ett skydd i stället för direkt på ytan förlänger även livslängden av materialet.
Produkttips: OFF Zeus och MPE Firstcoat

Mer om klottersanering av tåg hittar du här.


Saneringsguide klotter fordon:

  

Rengöring
Rätt produkt för ytan är A och O. Många produkter är mångsida och fungerar till olika föroreningar, men att välja en produkt för just den specifika föroreningen gör både jobbet enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt – samtidigt som det är bättre för miljön med mindre kemförbrukning. Även vid rengöring är absorberingsmattan ett tillbehör som kan göra till arbete mer miljöriktigt.
Produkttips: SPS Greenclean (avfettare), MPE Rail Cleaner (mot järnoxid, smuts och luftföroreningar), MPE Boggie Cleaner (för rengöring av boggie) och absorberingsmatta


Saneringsguide rengöring fordon: