admin

PRIO - en guide för farliga ämnen

Undvik farliga ämnen med PRIO: För hållbara inköp och upphandlingar!

För att förebygga risker för hälsa och miljö så är det viktigt att du, som köper in kemikaliska produkter, vet vilka ämnen som kan vara farliga och därför bör undvikas. 

Ett sätt att säkerställa att en produkt granskats och godkänts enligt vissa standarder, är att välja en miljömärkt produkt (läs mer om detta här). Men även produkter utan miljömärkning kan uppfylla precis samma krav. Då gäller det att veta om ingående ämnen i produkten som kan klassas som farliga!

PRIO är ett verktyg som hjälper till att identifiera och undvika dessa ämnen genom att erbjuda information om farliga ämnen och ämnesgrupper samt hjälp med att prioritera vilka ämnen som bör undvikas i första hand. Genom att använda PRIO kan inköpare och upphandlare göra mer informerade val och ställa tydliga krav på leverantörer för att säkerställa hållbara inköp och upphandlingar.

Läs mer och testa PRIO hos Kemi här.