admin

Miljömärkning på kemikalier: En vägledning för att göra hållbara val

Vi förstår alla att en miljömärkt produkt har blivit granskad och godkänd enligt vissa krav och standarder - men vad är egentligen dessa krav? Och varför ska det spela någon roll för dig som sanerade eller företag?

 

En miljömärkning på en kemikalie indikerar att produkten har blivit bedömd och godkänd enligt specifika miljökriterier av ett miljömärkningssystem eller en certifieringsorganisation. Syftet med en miljömärkning är att informera konsumenter och användare om att produkten uppfyller vissa miljömässiga standarder och gör bekräftat låg skada på miljön.

En miljömärkning kan omfatta olika aspekter beroende på vilket miljömärkningssystem eller certifieringssystem som används. Vanligtvis bedöms en kemikalie utifrån dess hela livscykel, inklusive tillverkning, användning och avfallshantering. Ett företag med miljömärkta produkter tar alltså ett större ansvar även vid val av komponenter och hantering. 

Det är viktigt att notera att olika miljömärkningssystem kan ha olika kriterier och bedömningsmetoder, så det är bra att läsa och förstå specifika miljömärkningskrav för att få en klar bild av vad märkningen innebär.


Ladda ner som PDF:

 

Exempel på faktorer som kan beaktas vid bedömningen är:

  • Farlighet: Produkten kan bedömas utifrån dess potentiella skadliga effekter på människor och miljön. Det kan inkludera bedömning av toxicitet, biologisk nedbrytbarhet och bioackumulering av ämnen.
  • Utsläpp: Bedömningen kan ta hänsyn till mängden och typen av utsläpp av kemikalier till luft, vatten och mark under produktens livscykel. Det kan även inkludera krav på minskad användning av farliga ämnen eller begränsning av specifika föroreningar.
  • Energianvändning och resurseffektivitet: Produkten kan bedömas utifrån dess energiförbrukning under tillverkning, transport och användning. Effektiv resursanvändning, återvinning och återanvändning av material kan också vara relevanta aspekter.
  • Klimatpåverkan: Bedömningen kan inkludera bedömning av produktenens utsläpp av växthusgaser och dess bidrag till klimatförändringar.

Kort sagt: miljömärkta produkter underlättar för dig att göra mer informerade val och välja produkter som är mindre skadliga för miljön och personen som använder den. 

Vi har ett brett utbud av miljömärkta produkter! För att göra det ännu lättare för er så samlas dom i produktserien GreenLine, läs allt om GreenLine här.