admin

Strävar ni mot att jobba mer hållbart?

5 tips som tar er i rätt riktning

1.     Välj miljömärkta produkter
Det kanske mest uppenbara sättet, men också det enklaste! En miljömärkning garanterar att en produkt
har genomgått tuffa bedömningar och uppfyller höga miljöstandarder. Läs mer om detta här.

2.     Gröna leveranser
Att ställa kravet på gröna leveranser hos din leverantör är ännu ett steg i rätt riktning, det bidra till minskat koldioxidutsläpp och lägre påverkan på miljön.

3.     Klotterskydda
Ekonomiskt, tidsbesparande och med lägre miljöpåverkan! Att klotterskydda förlänger ytan livstid, går snabbare att sanera och kan minska så väl kemikalie- som vattenförbrukningen vid sanering.Mer om detta här.

4.     Använd absorberingsmatta
Även om de flesta kemikaliska produkter är biologiskt nedbrytbara, så betyder inte det att tex klotterfärgen är det. En absorberingsmatta samlar upp såväl klotterfärger som kemikalier och hindrar dom från att ta sig ut i naturen.

5.     Använd rätt arbetssätt och metoder
Hur gör man detta jobb på bästa sätt? Är det med högtryck eller räcker det att sanera för hand? Behöver jag den starkaste produkten? Kan jag minska kemikalieanvändningen genom bearbetning? Knepen och metoderna är många! Läs mer om våra bästa tips här.

 

På MPE är vi engagerade i att minska vår miljöpåverkan och främja en hållbar framtid. Men det är tillsammans vi kan göra den största skillnaden.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.