admin

Klotterskydd - varför & vilket?

Varför klotterskydda? Vilket skydd ska jag välja?

 

Att klotterskydda kan spara både tid och pengar samtidigt som ytans livslängd förlängs - men varför? 

Studier visar att det effektivaste sättet att få bukt med klotter är att sanera så snabbt som möjligt - då är klotterskydd det bästa knepet!
Att klotterskydda i förebyggande syfte ger snabbt resultat, lättare sanering och lägre pris. Borttagningen av klottret blir även skonsammare mot miljön då ingen eller endast en mild klotterborttagare behövs!

Med klotterskydd förhindras klotterfärger att tränga in i porerna på ytorna, därför blir det billigare och enklare att miljöriktigt klottersanera.

Klotterskydd kan indelas i två huvudgrupper:

 • Permanenta klotterskydd 
  Kan klottersanerasaneras flera gånger, men oftast behövs en mild klotterborttagare.
  Finns både som diffusionsöppna och filmbildande, där filmbildande(icke diffusionsöppna) skydd ej skall appliceras på porösa ytor.
  MPE International är ett av få företag som har diffussionsöppna permaneta klotterskydd
 • Offerklotterskydd
  Här försvinner klottret med endast hetvatten - klotterskyddet löses upp och tar med sig klottret.
  Efter utförd klottersanering, appliceras klotterskyddet på nytt.
  Dessa skydd är diffusionsöppna – detta innebär att vatten kan passera i ångfas genom skyddet, vilket tillåter underlaget att andas. 

Faktorer som påverkar val av klotterskydd:

 • Underlag
 • Temperatur/väder

Är ytan porös eller inte? Vad har underlaget för temperatur? Föredrar ni offerskydd eller ett permanent klotterskydd?
Beroende på vilka ytor som skall skyddas, så ställs det olika krav på klotterskyddet.
Exempel, en yta som är porös skall klotterskyddas med ett diffusionsöppet skydd.


Tips från Magnus:

 • Se till att ytorna är rena och yttorra innan skydd appliceras


Ladda ner nyhet som PDF:

 

Offerklotterskydd (lämpliga för porösa ytor):

OFF Ask
Vaxbaserat diffusionsöppet skydd som lätt smälts med hetvatten, godkänt enligt AMA-20 och listad i Svanens Husproduktsportal.

OFF Ask Enlager
Vaxbaserat diffusionsöppet klotterskydd, som endast appliceras i ett lager. Godkänt enligt AMA-20.

OFF Ask Ice
Ett starkt diffusionsöppet skydd som kan appliceras även vid låga temperaturer, ner till -5°

OFF Lin
Stärkelsebaserat, diffusionsöppet skydd. OFF Lin är det skydd som syns minst på den skyddade ytan. Godkänt enligt AMA-20 och listad i Svanens Husproduktsportal.

OFF Uranus
Pigmenterat skydd för ytor som man vill kulörsätta, välj den färgkod ni vill ha på skyddet.


Permanenta klotterskydd:

MPE Stop Graffiti
Ett vattenburet semipermanent diffusionsöppet klotterskydd, skyddat material kan genomgå många rengöringscykler innan återbehandling är nödvändig. Kan användas på betong, tegel, natursten, trappor och terrazzo. 

MPE Firstcoat
För döda ytor som ej behöver andas – ger en transparent blank beläggning. Skyddet blir en barriär på underlaget, vilket gör att klotter och smuts inte fäster på ytan. Kan användas på lackad plåt, i tvätthallar som smutsskydd, skyltar, papperskorgar, hissar, fordon, bussar och tåg, glaserade ytor, rostfritt och aluminium.


Här kan du se ett hopklipp på applicering och sanering där våra skydd använts:


Ladda ner vår saneringsguide för klotterskydd här: