admin

Uppdaterade produkter och BASTA-registrering

OFF Tor, OFF Oden och OFF Poseidon Power har förbättrats!

MPE jobbar ständigt för att utveckla nya produkter parallellt med att befintliga produkter uppdateras och förbättras!
Vi har nyligen gjort förbättringar i våra klotterborttagare OFF Oden och OFF Poseidon Power, samt skuggborttagaren OFF Tor.
I och med dessa förändringar har vi även fått dem godkända och registrerade hos BASTA.


OFF Tor


Alkalisk skuggborttagare, tar effektivt bort kvarstående skuggor.


OFF Poseidon Power


Tunnflytande klotterborttagare som med fördel kan användas på både porösa och icke-porösa ytor.


OFF Oden


Förtjockad klotterborttagare som effektivt löser tusch- och sprayklotter från porösa och icke-porösa ytor.