admin

Tak- och fasadtvätt

Hitta rätt rengöringsmedel hos oss!

 

Att tvätta en fasad som är smutsig av luftföroreningar eller biologisk påväxt som alger, lava, mossa och mögel, är inte bara viktigt rent estetiskt.
Luftföroreningar ifrån industrier eller avgaser ifrån fordon, bryter ned och förstör fasader, statyer och andra ytor som drabbas.
Även biologisk påväxt är ett stort problem på våra hustak och fasader.

Men självklart har vi produkter som hjälper dig med detta!

Se ett hopklipp från när våra BCS-produkter används:

 

Rengöring av fasad och tak:

 SPS Greenclean - Svanenmärkt alkalisk produkt som kan användas vid rengöring av fasader.BCS Amor - En allroundprodukt för fasadtvätt. Lämplig för att tvätta bort feta och oljehaltiga föroreningar.Alg- och mögeltvätt:

 BCS Amor Alg - En alkalisk produkt som löser alger, feta och oljehaltiga föroreningar. BCS Afrodite - Kan användas på alla typer av ytor - bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser.


Långverkande behandling mot påväxt:

 BCS Afrodite+ - Ett effektivt medel mot alger och lav på alla ytor utomhus. På väderutsatta ytor såsom tak och markytor försvinner i de flesta fall påväxten utan att ytan bearbetas. Förhindrar ny påväxt.