admin

MPE får stipendium!

Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond – För främjande av internationell handel

Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond

– FÖR FRÄMJANDE AV INTERNATIONELL HANDEL

Fondens syfte och ändamål är att ekonomiskt stödja företag och organisationer, som har ambitionen att växa internationellt. 

Donationsfonden ska i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln.

MPE International AB har fått ett stipendium på 150 000 kr, för sitt arbete med framtagande av miljöanpassade produkter för sanering, samt för fortsatt exportexpansion och vidareutveckling av produkter.

"Vi på MPE International är glada för att vi uppmärksammas för de arbete och de ambitioner vi har. Dessa pengar kommer väl till pass, då vi skall satsa ännu mer på export och utveckling av nya miljöanpassade produkter."
– Magnus Söderholm, MPE International AB