admin

Miljömärkta produkter vs icke miljömärkta produkter

Vi slår hål på myter och ser vad skillnaden egentligen är mellan produkter med och utan miljömärkning vid klottersanering!

 

Samtidigt som efterfrågan på miljömärkta produkter ökar, så visade vår kundundersökning att effektiva produkter är det viktigaste för våra kunder vid val av leverantör.

Vad tjänar du som företag på att använda GreenLine-produkter? Vad är för- och nackdelarna med de olika produkterna? Hur sanerar man för att ha minsta påverkan på miljön?

Att som saneringsbolag kunna profilera sig med miljömärkta produkter är självklart bra ur en marknadsföringssynpunkt. Men det är också bra för era anställda! Dessa produkter är inte bara skonsammare mot miljö och underlag, utan även mot den person som jobbar med dem.

Miljömärkta
Fördelar: Arbetsmiljön, skonsammare mot underlaget och miljön

Icke miljömärkta
Fördelar: Kortare verkningstid, fungerar bra vid lägre temperaturer

 

Tips för att sanera miljöriktigt:

  • Verkningstid - Låta produkten verka enligt rekommendationer för att minska förbrukning av kemikalier
  • Klotterskydd - Minimerar användning av klotterborttagare och ökar livslängden på byggnader

För fler tips och mer info om miljöriktig sanering, ladda ner denna PDF: