admin

Luktsanering

Rengöring och sanering av lukt - här är våra rekommendationer!

 

För att säkerställa en lyckad luktsanering är det viktigt att först hitta källan till den otrevliga lukten och därefter påbörja planeringen av saneringsarbetet.
Var kommer odören ifrån? Är det något konkret som katturin eller tobaksrök? Eller är det något mindre självklart som lukt ifrån fukt eller mögel?

Steg 1, rengöring:


SPS Delling

Ett biologiskt lätt nedbrytbart rengöringsmedel som ersätter en rad rengörings-, avfettnings- och fläckborttagningsmedel.
pH: 12,75
Spädning: 1:5 till 1:20
Användningsområde: ingrodd smuts, fett, olja, föroreningar, sot, alger, mögel, insektsrester, fläckar och andra beläggningar.


SPS Skade

En alkalisk produkt som effektivt löser sot och fetter efter brand.
pH: 12,5
Spädning: Koncentrat till 1:20
Användningsområde: sot och fett efter brand.

 

Steg 2, luktsanering:


Fresh Air

Biologisk luktsanering som eliminerar dålig lukt och omvandlar organiskt material till vatten och koldioxid.
pH: 5
Spädning: Koncentrat till spädning 1:25 med vatten
Användningsområde: mot obehaglig lukt från urin, avföring, brand, spyor, blod, mjölk, kaffe och annat organiskt material.