admin

Info om MPE Desinfektion

Ett förtydligande till våra kunder - Läs mer!

Då det tycks råda oklarheter kring vilka typer av produkter som är godkända för desinficering, så kommer här ett förtydligande till marknaden. Se information från Kemikalieinspektionen här.


Vad innehåller MPE Desinfektion? 
MPE Desinfektion är en produkt med aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra. 
MPE Desinfektion är en pH-neutral och vattenbaserad produkt. 

Kunder och återförsäljare
MPE Desinfektion har levererats till tåg, spårvagnar, bussbolag, kommuner, städ-och saneringsföretag samt att MPE Desinfektion säljs via flera återförsäljare. 

Hur köper man MPE Desinfektion?
MPE International AB säljer endast till företag. Privatpersoner som vill handla produkten hänvisar vi till våra återförsäljare.
All info om MPE Desinfektion hittar du här nedan.


Info om produkten:
Förfrågningarna har varit många gällande effektiva produkter för desinfektion, nuvarande situation med Coronavirusets har självklart varit en stor faktor.
MPE har därför tagit fram en ny produkt i brukslösning för yt- och handdesinfektion. Ersätter handsprit.
Produkten är ny, men den aktiva substansen HOCI finns det mycket dokumentation på. Se all info om produkten här.

Produkten finns på förpackningarna:
12x1 liter
4x5 liter

Vi har även pumpar till 5-litersdunkarna, 1 på köpet vid 1 kartong (4x5L) annars 30kr/st.

Order kan läggas direkt till order@mpei.se.
F
inns att hämta på vårt lager i Gävle.


Studier och information om Hypoklorsyra och Coronavirusfamiljen:

Hypochlorous Acid - Info om ämnet 
Desinfektionsmedel - Info från Kemikalieinspektionen
Proposal for the Coronavirus measures - anolytech.com
Bactiguard lanserar produkt som skyddar mot coronavirus - news.cision.com
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents