admin

Att förbereda fasader och tak inför vintern

Borde man tvätta tak eller fasad innan vintern? Varför? Produkttips?

 

Det kan vara en bra idé att tvätta tak och fasader innan vintern, särskilt om du bor i områden med tuffa vintrar och kraftiga snöfall. Här är några skäl till varför:

  • Snöbelastning: Om taket är smutsigt eller täckt av mossa kan det hålla kvar mer snö och is under vintern. Detta kan öka belastningen på taket och öka risken för skador. Genom att hålla taket rent minskar du denna risk.
  • Isbildning: Smuts och mossa på taket kan också orsaka isbildning, särskilt om smältvatten inte kan rinna ordentligt. Detta kan leda till isdammar och läckage, vilket kan vara skadligt för taket och byggnaden.
  • Fasadens hållbarhet: Tvättning av fasaden kan förlänga dess livslängd och bevara utseendet på lång sikt. Smuts, alger och mossa kan påverka fasadens yta negativt, och i kalla klimat kan de också bidra till isbildning och frostskador.
  • Energibesparing: En ren fasad kan också bidra till bättre isolering och energieffektivitet, eftersom smuts och mossa kan försämra isoleringsegenskaperna hos byggnadsmaterialen.

 

Att tvätta taket och fasaden innan vintern är en förebyggande åtgärd för att undvika potentiella problem som kan uppstå under den kalla säsongen. Det är viktigt att använda lämpliga rengöringsmetoder och produkter för att inte skada ytan, och det kan vara klokt att anlita professionella om du är osäker på hur du ska göra det på ett säkert och effektivt sätt.

  • SPS Greenclean Facade - en alkalisk produkt märkt med Bra Miljöval som effektivt löser fet smuts som trafikavgaser och luftföroreningar, samt är effektiv att tvätta bort påväxt som alger.
  • BCS Afrodite+ - ett effektivt medel mot alger och lav på alla ytor utomhus t.ex. tak, fasader och markytor. Kan användas både som tvättmedel och som ”behandling” där medlet läggs på och väder och vind tar hand om resten.
  • BCS Dafne - En transparent diffusionsöppen impregneringsvätska som ger ett effektivt skydd mot inträngning av slagregn, klorider och smuts.

Ladda ner som PDF: