admin

Vikten av att underhålla fasader och tak

Sakta förfall: Invånarnas oro över bristande underhåll på Lexe Blomstergård

 

I en granskning på GD.se framkommer det att invånarna i Lexe Blomstergård är oroade över den bristande underhållningen av fastigheterna, vilket har resulterat i en rad problem såsom mögeltillväxt, fuktskador och takproblem. Många av de boende uttrycker en genuin rädsla för att fastigheterna kan bli så förfallna att de slutligen behöver rivas om inga åtgärder vidtas. Även om det har genomförts vissa åtgärder, såsom mögelutredningar och köksrenoveringar, kvarstår problemen och flera boende upplever en bristande kommunikation och otillräckliga insatser från den ansvariga stiftelsen.

Diskussionen om att byta tak och förbättra underhållet är närvarande, men det råder fortfarande en känsla av oro bland invånarna när det gäller deras boendeförhållanden och framtiden för Lexe Blomstergård. Det framhävs också vikten av regelbunden underhållning av fasader och tak, inklusive regelbunden tvätt för att förhindra ansamling av alger, mossa och andra föroreningar som kan leda till försämring av fastighetens tillstånd över tid.

Läs hela artikeln här: https://www.gd.se/2024-03-11/radd-att-husen-rivs-nar-underhallet-brister

 

  • Vilket rengöringsmedel ska man använda?
  • Hur ofta ska man tvätta? Varför ska man skydda ytan efter rengöring?
  • Hur ofta ska man applicera nytt klotterskydd?
  • Risker med att inte klottersanera?

Läs mer om tak- och fasadtvätt och ta del av våra bästa tips i denna PDF:Eller ladda ner vår guide för produkter och metoder vid tak- och fasadtvätt: