admin

Brandsanering

För att utföra brandsanering på rätt sätt krävs rätt kunskap. Innan saneringsarbetet startar är det viktigt att göra en grundlig besiktning. Därefter väljs saneringsmetod utifrån varje skadas unika förutsättningar gällande lukt, grad av sot och ytor som drabbats.

 

Brandsanering:

Vid brandsanering är det viktigt att ha effektiva produkter för att kunna rädda byggnader och lösöret:

SPS Skade

En mellanalkalisk produkt som kan spädas med vatten, används med fördel vid brandsanering av byggnadsmaterial och lösöre.

SPS Greenclean

Är en Svanenmärkt, högalkalisk produkt som kan spädas med vatten, som med fördel kan användas vid sanering med högtryck


Luktsanering:

Innan luktsanering påbörjas måste den exakta källan till lukten identifieras.
Fyra vanliga källor lukt är:
·      Husdjursurin
·      Död och förruttnelse
·      Mögel
·      Ofullständig förbränning, ex torrkokning

Fresh Air

Fresh Air innehåller enzymer som bryter ner det organiska material som finns i hund- och katturin mm, en process som eliminerar den dåliga lukten.

Om förorening som t.ex. urin trängt ned djupt i materialet, så måste ytan mättas med Fresh Air.
Fresh Air bör tillåtas suga in i minst 30 minuter. Fukta en bomullshandduk med Fresh Air och täck det skadade området för att säkerställa att en hög fuktnivå bibehålls under hela processen.
Om det drabbade området torkar ut för snabbt, så upphör processerna och luktsaneringensprocessen måste startas om från början.
Avsluta med tvätta rikligt mängd med vatten och torkas därefter.
Vid kvarvarande lukt, upprepa processen.

 

Nikotinsanering:

Det mest effektiva sättet att nikotinsanera, är att tvätta av alla förorenade ytorna med SPS Delling. Man bör vid behov avsluta med luktsanering med Fresh Air.

SPS Delling


ISKAD sanerar:

Vår kund Industri & Skadesanering AB utför brandsaneringar med produkter från MPE, som här t.ex:

Jobbet är utfört med Svanenmärkta SPS Greenclean, ett enkelt produktval för ISKAD när det är dags för brandsanering.